Dataverrijking

Dataverrijking: van adressenbestand naar prospectbestand voor gerichte marketingacties.

Dataverrijking

De wetgeving maakt het bedrijven tegenwoordig lastig om marketingacties uit te voeren. Om die reden wordt nog steeds veelvuldig een beroep gedaan op post mailings. Het creëren, versturen en rendabel maken van de direct mailing is echter niet eenvoudig. Het vraagt om veel aandacht en om de nodige investering. Een direct mailing die niet bij de juiste persoon aankomt, is dan ook een dure exercitie en een gemiste kans. Met dataverrijking zorgen wij daarom dat de focus juist op het creëren van kansen wordt gelegd en dat gemiste kansen tot een minimum worden beperkt.

Van gegevensbestand naar waardevolle informatie

Regelmatig komt het overgrote deel van een direct mailing niet eens aan bij de juiste contactpersoon, laat staan dat hij wordt gelezen. Dit geeft duidelijk aan hoe belangrijk het is om bij marketing over de juiste informatie te beschikken. Een aangekocht adressenbestand of een bestand dat u al enige tijd in uw bezit heeft, moet compleet en up-to-date zijn. Het bevat immers informatie over uw doelgroep wat, bij de juiste inhoud, voor uw marketingplan van onschatbare waarde kan zijn. Met dataverrijking wordt uw data volledig geoptimaliseerd. De basis voor maximaal rendement wordt gelegd, waarbij uw bestand wordt omgezet van een adressenbestand naar een prospectbestand voor gerichte marketingacties.

Data op maat

Wanneer u een marketingplan opzet, denkt u allereerst na over het doel van de campagne en over de doelgroep. Zodra dit in kaart is gebracht, is de zoektocht naar perfecte data de volgende stap. Bij dataverrijking is de basis een bestand dat door uzelf is aangeleverd. Het wordt gecontroleerd op de actualiteit en daar waar nodig gecorrigeerd en aangevuld. U kunt het aanleveren van het gewenste databestand echter ook helemaal aan Binnen Verkoop Ondersteuning overlaten. Met ‘data op maat’ hoeft er geen dataverrijking plaats te vinden, maar wordt de perfecte bellijst, mailinglijst of database kant en klaar door ons aangeleverd.

Niet met hagel schieten, maar raak schieten!

Wilt u een solide fundering leggen voor uw marketingplan of meer informatie hebben over dataverrijking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en maak een afspraak.

klanten werven

Kwalitatieve data nodig? Neem contact op: